3 người phụ nữ có số phận l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ trong sử Việt: Người từ s̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ quy y cửa P̼h̼ậ̼t̼, kẻ n̼ô̼ ̼t̼ì̼ hóa hoàng phi

Từ hoàng đế trở thành n̼i̼ ̼c̼ô̼, người h̼ầ̼u̼ ̼h̼ạ̼ được phong làm hoàng phi, con v̼u̼a̼ lại lấy hai chồng làm v̼u̼a̼ là câu chuyện của Lý Chiêu Hoàng, …

Read More

Trương Định – Anh hùng khiến q̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼v̼í̼a̼, v̼u̼a̼ Tự Đức hết mực nể trọng

Sáng 20.8, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định thuộc xã Tịnh Khê, Sở VH-TT&DL tổ chức l̼ễ̼ ̼g̼i̼ỗ̼, d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ 155 năm ngày Anh hùng …

Read More