Vị v̼u̼a̼ l̼ạ̼ nhất lịch sử: Lấy mẹ của k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ làm hoàng hậu

Ông đã lấy mẹ của Ngô Nhật Khánh – 1 trong 12 l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼â̼n̼, con cháu của Ngô Quyền làm vợ rồi phong hoàng hậu, đồng thời gả con gái là công chúa Phát Kim cho Nhật Khánh; cho em gái của Nhật Khánh lấy con mình là Nam Việt Vương Đinh Liễn.

D̼ẹ̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ 12 sứ q̼u̼â̼n̼, lên ngôi hoàng đế

Đinh Tiên Hoàng (924 – 979) tên húy Đinh Bộ Lĩnh là vị v̼u̼a̼ sáng lập triều đại nhà Đinh trong lịch sử p̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼. Ông sớm mồ côi cha. Thuở bé, ông theo mẹ vào động bên cạnh đến thời sơn t̼h̼ầ̼n̼ sinh sống. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “V̼u̼a̼ lúc còn nhỏ chơi cùng với lũ trẻ chăn trâu ngoài đồng, lũ trẻ tự biết kiến thức không bằng v̼u̼a̼ nên cùng nhau tôn làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, v̼u̼a̼ bắt chúng khoanh tay làm kiệu để khiêng và lấy hoa lau đi hai bên để rước như là n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼.

Tranh vẽ miêu tả tuổi thơ của Đinh Bộ Lĩnh

Ngày rỗi sang đ̼á̼n̼h̼ trẻ con thôn khác, đến đâu chúng đều sợ phục, rủ nhau hàng ngày đến k̼i̼ế̼m̼ củi thổi cơm để p̼h̼ụ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼. Bà mẹ thấy thế mừng lắm, mổ lợn của nhà cho chúng ăn. Phụ lão bảo nhau rằng đứa trẻ này khí độ như thế, tất sẽ làm nên việc, bọn chúng ta nếu không theo về, ngày sau hối không kịp”.

Năm 944, khi Đinh Bộ Lĩnh tròn 20 tuổi, v̼u̼a̼ Ngô Quyền m̼ấ̼t̼, Dương Tam Kha c̼h̼i̼ế̼m̼ ngôi và xưng là Bình Vương. Lúc bấy giờ con trai Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập chạy về Nam Sách (Hải Dương) tạo nên cuộc t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ngôi báu giữa nhà Ngô và ngoại tộc.

Kết quả, Dương Tam Kha b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼, Ngô Xương Ngập cùng em trai là Ngô Xương Văn nắm l̼ạ̼i quyền lực. Do cả hai cùng nắm quyền nên triều đình ngày càng trở nên r̼ố̼i̼ ̼r̼e̼n̼, các sứ q̼u̼â̼n̼ cát cứ bắt đầu hình thành và n̼ổ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼.

Ngô Quyền m̼ấ̼t̼, Dương Tam Kha c̼h̼i̼ế̼m̼ ngôi

Trước tình hình đó, Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp lực lượng để trở thành thủ lĩnh, lấy động Hoa Lư làm căn cứ ban đầu, thực hiện sự nghiệp thống nhất đất nước. Lúc này triều đình nhà Ngô đang r̼ệ̼u̼ ̼r̼ã̼ đã cho q̼u̼â̼n̼ đến đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ẹ̼p̼. Đinh Bộ Lĩnh liền cho con mình là Đinh Liên đến triều đình Cổ Loa làm con tin để hòa hoãn.

Biết được ý định tạm hòa hoãn để xây dựng lực lượng, hai vương nhà họ Ngô đã cho q̼u̼â̼n̼ tiến đ̼á̼n̼h̼ động Hoa Lư nhưng bị c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼, liền treo Đinh Liễn lên cây d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼. Đinh Bộ Lĩnh đanh thép nói: “Đại trượng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt chước thói đàn bà xót con hay sao”, sau đó sai hơn chục người cầm c̼u̼n̼g̼ ̼n̼ỏ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ắ̼n̼ vào Đinh Liễn khiến hai vương nhà Ngô phải cho q̼u̼â̼n̼ rút lui. Đinh Liễn t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.

Nhờ đó, thế lực của Đinh Bộ Lĩnh ngày càng lớn mạnh với nhiều t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ tài ba và các trang định từ vùng Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa ngày nay.

Năm 954, Ngô Xương Ngập b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ và c̼h̼ế̼t̼. Hơn 10 năm sau, Ngô Xương Văn đem q̼u̼â̼n̼ đi đ̼á̼n̼h̼ các t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ và c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼ậ̼n̼. Không còn chính quyền trung ương, đất nước càng thêm r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ rồi bị chia rẽ sâu sắc bởi sự nổi lên của 12 sứ q̼u̼â̼n̼. cùng lúc đó, triều đình phương Bắc n̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼e̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ô̼ ̼h̼ộ̼. Vì thế, Đinh Bộ Lĩnh đã đứng lên d̼ẹ̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.

Đinh Bộ Lĩnh đã đứng lên d̼ẹ̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼

Suốt hai năm, Đinh Bộ Lĩnh thuyết phục, vận động, liên kết, hàng phục và dùng sức mạnh q̼u̼â̼n̼ sự để đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ẹ̼p̼ các thế lực cát cứ. Cuối cùng ông đã lần lượt thu phục các sứ q̼u̼â̼n̼, chấm dứt tình trạng phân chia cát cứ, thống nhất đất nước, được gọi là Vạn Thắng Vương. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Đinh Tiên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và cho định đô ở Hoa Lư.

>>> Xem thêm: Ngược dòng lịch sử để ngắm nhìn Hà Nội thập niên 70 – 80: Một vẻ đẹp thanh bình và giản dị qua những tấm ảnh hiếm

Lấy mẹ của k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ làm vợ, gả con gái cho k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼

Lên ngôi sau khi dép “loạn 12 sứ q̼u̼â̼n̼”, v̼u̼a̼ Đinh Tiên Hoàng luôn tìm cách khống chế tầm ảnh hưởng của các sứ q̼u̼â̼n̼ và hậu duệ của họ, trong đó có cả biện pháp dùng hôn nhân. Cụ thể, ông đã lấy mẹ của Ngô Nhật Khánh – 1 trong 12 l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼â̼n̼, con cháu của Ngô Quyền làm vợ rồi phong hoàng hậu, đồng thời gả con gái là công chúa Phất Kim cho Nhật Khánh; cho em gái của Nhật Khánh lấy con mình là Nam Việt Vương Đinh Liễn.

D̼ã̼ ̼s̼ử̼ không ghi mẹ của Ngô Nhật Khánh tên là gì, chỉ ghi là Ngô phu nhân. Có thuyết cho rằng bà sinh với Đinh Tiên Hoàng một hoàng tử là Đinh Hạng Lang. Về phía Ngô Nhật Khánh, tuy được đưa vào các mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với nhà Đinh nhưng lúc nào cũng nuôi chí p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼, mong dựng l̼ạ̼i cơ đồ nhà Ngô… Hắn tìm mọi cách để c̼h̼ố̼n̼g̼ l̼ạ̼i v̼u̼a̼ Đinh, liên hệ với v̼u̼a̼ Chiêm Thành để m̼ư̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼.

Động Hoa Lư – căn cứ đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh

Thậm chí, trước khi chạy vào theo Chiêm Thành, Ngô Nhật Khánh xèo má vợ để l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼. Nhưng trong cuộc hành q̼u̼â̼n̼ của q̼u̼â̼n̼ Chiêm định đ̼á̼n̼h̼ Đại Cồ Việt, Ngô Nhật Khánh đã bị c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼.

Sau b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ trên, Ngô phu nhân chẳng còn lòng dạ nào ở lại hoàng cung nữa. Dã sử chép, sau khi Đinh Tiên Hoàng m̼ấ̼t̼, bà lập một ngôi c̼h̼ù̼a̼ ở ngoại thành Hoa Lư để tu hành, ngôi c̼h̼ù̼a̼ có tên là Đàm Lư nhưng dân gian vẫn quen gọi là c̼h̼ù̼a̼ Bà Ngô.

Sai lầm khiến con trai trưởng s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ con út

Đinh Tiên Hoàng có ba người con trai là Đinh Liễn, Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang. Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Đầu năm 978, Đinh Tiên Hoàng lập con nhỏ Hạng Lang làm hoàng thái tử, phong con thứ là Toàn làm vệ v̼ư̼ơ̼n̼g̼. Việc này gây mâu thuẫn trong nội tộc khi Đinh Liễn – con trai trưởng từng trải qua nhiều gian khổ với v̼u̼a̼ lại không được lập làm hoàng thái tử”.

Tượng Đinh Tiên Hoàng (924-979)

Mùa xuân năm 979, Đinh Liễn g̼i̼ế̼t̼ Hạng Lang. Nhân cơ hội đó, các thế lực muốn c̼h̼i̼ế̼m̼ đoạt ngai vàng tìm cách l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ề̼u̼ Đinh. Đến tháng 10, cháu của Đỗ Cảnh Thạc – người đứng đầu một sứ q̼u̼â̼n̼ từng bị Đinh Tiên Hoàng t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼, đã g̼i̼ế̼t̼ v̼u̼a̼ Đinh Tiên Hoàng ở sân cung đình và g̼i̼ế̼t̼ luôn cả Đinh Liễn. V̼u̼a̼ được a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ở Sơn Lăng trên núi Mã Yên thuộc Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình.

Theo Eva.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *