[Video]”Chuyện một đêm”: K̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g của nhạc sĩ Anh Bằng về dịp Tết Mậu Thân 1968

nhạc sĩ Anh Bằng

T̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ của dịp Tết Mậu Thân năm 1968, cho đến nay khi nhắc lại thì có lẽ vẫn có nhiều người miền Nam sống vào thời đó còn nhớ, đặc biệt là người dân ở cố đô Huế và ở thành đô Sài Gòn.

[Xem video ở cuối bài]

Vài nét về nhạc sĩ Anh Bằng

Anh Bằng sinh năm 1926 tại Thanh Hóa, là nhạc sĩ nổi tiếng với số lượng sáng tác khoảng 650 tình khúc, trong đó có nhiều ca khúc đi vào lòng người như Chuyện tình Lan và Điệp, Anh còn nợ em, Chuyện giàn thiên lý, Khúc thụy du, Sầu lẻ bóng, Anh cứ hẹn, Bây giờ còn nhớ hay không…

Chân dung nhạc sĩ Anh Bằng với rất nhiều ca khúc nổi tiếng

Ông cũng là một trong những nhạc sĩ được xem là rất mát tay khi phổ thơ vào nhạc. Những bài thơ như Nhà tôi của Yên Thao, Trúc đào của Nguyễn Tất Nhiên, Cần thiết của Nguyên Sa… đi vào âm nhạc của ông chân thật và gần gũi. Ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼á̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼.

Hoàn cảnh sáng tác bài hát “Chuyện một đêm”

T̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ của dịp Tết Mậu Thân năm 1968, cho đến nay khi nhắc lại thì có lẽ vẫn có nhiều người miền Nam sống vào thời đó còn nhớ, đặc biệt là người dân ở cố đô Huế và ở Sài Gòn hoa lệ.

T̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ của dịp Tết Mậu Thân năm 1968 đã tạo nên bài hát này

Ngay sau đó, những t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ đã xảy ra vào dịp Tết năm 1968 đó đã được một số nhạc sĩ viết thành nhạc. Viết về Huế có Sầu Cố Đô của Duy Khánh, Chuyện M̼ộ̼t̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ã̼ ̼G̼ã̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼C̼ơ̼n̼ ̼M̼ê̼ Chiều của Nguyễn Minh Khôi, Hát Trên N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼X̼á̼c̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ của Trịnh Công Sơn. Viết về hoàn cảnh Mậu Thân tại Sài Gòn có Tám Nẻo Đường Thành của nhạc sĩ Hoài Linh, và viết về những v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ thì có Chuyện Một Đêm của nhạc sĩ Anh Bằng.

Lúc sinh thời, nhạc sĩ Anh Bằng kể về hoàn cảnh sáng tác của bài hát Chuyện Một Đêm như sau:

“Vào ngày 30 Tết Mậu Thân, chúng tôi rời Saigon để đi về Lâm Đồng ăn Tết cùng gia đình người anh ruột. Nhưng giữa đêm 30, lúc m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ nên sáng mùng 1 Tết chúng tôi đã quyết định quay về Saigon.

Lời bài hát Chuyện một đêm

Trên đường về, q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼b̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ố̼ ̼N̼a̼i̼ thì được bà con cho biết là không thể trở về Saigon trong lúc đó được. Đêm hôm đó chúng tôi phải chạy vào trong một ngôi trường nhỏ, trong đó có đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼. Trong đêm tối, tất cả mọi người chúng tôi đều như nhau: B̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼â̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ về phía chúng tôi.

>>> Xem thêm: Ngắm biệt thự được g̼h̼é̼p̼ từ 2,5 triệu mảnh gốm, kỳ công suốt 3 năm ven Hà Nội

D̼ư̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼, thì tôi nhìn ra trên tay bà có một đứa con chưa đầy một tuổi. H̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼“̼C̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g để mong có sự giúp đỡ của bà con. Nhưng mọi người không thể làm gì được vì đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ nào mà chính bà mẹ cũng không hay biết.

Trang bìa bài hát Chuyện một đêm

Bà mẹ g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ của tôi được thể hiện ra trong ca khúc Chuyện Một Đêm. Vời bài hát này, tôi muốn nói lên s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ đứa con thân yêu trong cuộc đời”.

Danh ca Hoàng Oanh là người thể hiện bài hát này một cách thành công nhất

Sau khi ca khúc Chuyện Một Đêm được hoàn thành ngay sau Tết Mậu Thân, người đầu tiên hát là ca sĩ Trang Mỹ Dung, cũng là người học trò của nhạc sĩ Anh Bằng. Sau năm 1975, người trình bày thành công nhất bài hát này có lẽ là danh ca Hoàng Oanh. Bài hát đã được cô ca sĩ tài năng này đem lên rất nhiều sân khấu lớn, trong đó có trung tâm Thuý Nga hải ngoại.

Click để nghe Hoàng Oanh hát “Chuyện một đêm”

Theo báo Tuổi trẻ và Nhạc vàng Bolero

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *