Người dân TP HCM “ở yên trong nhà” sẽ được chăm sóc y̼ ̼t̼ế̼ như thế nào: Hướng dẫn chi tiết nhất

Trong những ngày g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ xã hội tuyệt đối kể từ 0h ngày 23/8, các gia đình nếu có điều kiện thực hiện sẽ được đội y̼ ̼t̼ế̼ địa phương hướng dẫn tự x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ nhanh.

Thành phố lấy mẫu x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ trên diện rộng

Đây là điểm mới trong Hướng dẫn chi tiết về việc chăm sóc y̼ ̼t̼ế̼ người dân, F̼0̼ đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ tại nhà trong thời gian g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ xã hội từ 0h ngày 23/8, Sở Y̼ ̼t̼ế̼ gửi các địa phương ngày 22/8. Theo đó, sau khi được hướng dẫn tự làm x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ nhanh, người kết quả t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ được xem là F̼0̼, nếu đủ điều kiện thì c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ tại nhà, nếu cần n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ thì phải làm x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ RT-PCR để khẳng định.

Ngay khi có kết quả x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼, F̼0̼ sẽ được quản lý và chăm sóc sức khỏe bởi cơ sở y̼ ̼t̼ế̼ địa phương. Nhân viên y̼ ̼t̼ế̼ đến tận nhà để t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ và cung cấp gói t̼h̼u̼ố̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼, cho F̼0̼ uống ngay l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ và t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ nếu có cảm giác k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ hoặc SpO2 (nồng độ oxy mao mạch) dưới 95%.

Lấy mẫu x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ diện rộng ở quận Gò Vấp, TPHCM. Người kết quả t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼, cần n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ thì phải làm x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ RT-PCR.

F̼0̼ cũng được sàng lọc điều kiện c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ tại nhà, trường hợp không đủ điều kiện c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ tại nhà thì c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ tập trung ở các cơ sở c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ của phường, xã hoặc quận, huyện.

Những ngày tới, thành phố lấy mẫu x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ trên diện rộng, tại từng phường, xã, thị trấn và phải đảm bảo yêu cầu g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ trong quá trình thực hiện. Đợt x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ tầm soát này, thành phố sẽ tăng cường làm x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.

Sở Y̼ ̼t̼ế̼ triển khai các trạm y̼ ̼t̼ế̼ lưu động để k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ cho người dân và chăm sóc, đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ F̼0̼ tại nhà. Cụ thể, khoảng 400 trạm y̼ ̼t̼ế̼ lưu động được thành lập, hoạt động trước ngày 24 và một số trạm hoạt động từ 27/8. Dự kiến mỗi trạm y̼ ̼t̼ế̼ lưu động quản lý và chăm sóc 50-100 F̼0̼.

Các F̼0̼ đang c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ sẽ được thành viên trạm y̼ ̼t̼ế̼ lưu động trên địa bàn thường xuyên liên lạc nắm bắt tình hình sức khỏe, t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ trực tiếp và hướng dẫn đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ tại nhà bằng gói chăm sóc sức khỏe F̼0̼ đã được Sở Y̼ ̼t̼ế̼ ban hành ngày 17/8.

Một F̼0̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ tại nhà (phường 1, quận Tân Bình) nhận túi t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼. Nhân viên y̼ ̼t̼ế̼ sẽ đến tận nhà để t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ và cung cấp gói t̼h̼u̼ố̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼

Mỗi trạm y̼ ̼t̼ế̼ lưu động có ít nhất một b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼, 2-3 điều dưỡng, 3-4 nhân sự khác và sẽ tăng thêm khi có nhân lực do Bộ Y̼ ̼t̼ế̼ điều động đến. Ngoài hai bình oxy lớn đặt cố định tại trạm, trạm trang bị hai bình oxy nhỏ để mang đến nhà F̼0̼ khi cần thiết, kèm dụng cụ t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼, thiết bị đo SpO2, dụng cụ c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ cơ bản, kit t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼…

>>> Xem thêm: Niềm vui của Á khoa khối C Hà Tĩnh không có t̼i̼ề̼n̼ đi học đại học: Được mạnh thường quân ủng hộ 100 triệu đồng

Trường hợp F̼0̼ cần c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ sẽ như thế nào?

Trường hợp F̼0̼ cần c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ trong thời gian g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼, các Tổ phản ứng nhanh sẽ cho người b̼ệ̼n̼h̼ t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ tại nhà, sử dụng t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ dạng uống trong khi chờ chuyển đến cơ sở đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.

Người b̼ệ̼n̼h̼ cần can thiệp c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ sẽ được sơ c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ban đầu tại trạm y̼ ̼t̼ế̼ lưu động, sau đó chuyển về b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ quận, huyện hoặc b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ gần nhất trên địa bàn để tiếp tục xử trí.

Phát túi t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼0̼ trên địa bàn phường 1, quận Tân Bình (TPHCM). Người gặp các tình huống k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ phải c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ thì liên hệ tổng đài 115

Người b̼ệ̼n̼h̼ có t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ nhẹ, không cần can thiệp c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼, c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ tại các cơ sở c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ tập trung F̼0̼ trên địa bàn phường, xã, thị trấn hoặc quận, huyện. Người gặp các tình huống k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ tại nhà cần được c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ thì liên hệ tổng đài 115 để được hỗ trợ.

F̼0̼ hoặc nghi ngờ F̼0̼ t‌ử von‌g tại nhà, người dân liên hệ với UBND phường, xã để được hỗ trợ gọi đường dây n̼ó̼n̼g̼ cho lực lượng chức năng đến nhà xử lý. Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức cung cấp số điện thoại đường dây n̼ó̼n̼g̼ để hỗ trợ người dân xử trí trong tình huống này.

Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, người dân chúng ta nên tự ý thức bảo vệ và chăm sóc cho chính bản thân mình, luôn nghe theo chỉ đạo của lãnh đạo TP HCM, cũng như của các cán bộ liên quan, nhằm giảm áp lực cho tuyến đầu.

Theo Xã luận và báo Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *