Cụ bà m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ở Hà Nội xin n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ s̼ự̼ s̼ố̼n̼g̼ cho chồng: Bao nhiêu năm, tình yêu vẫn còn đó!

Trong tình trạng s̼u̼y̼ h̼ô̼ h̼ấ̼p̼ n̼ặ̼n̼g̼, bà Hạnh vẫn g̼ư̼ợ̼n̼g̼ dậy, t̼h̼ề̼u̼ t̼h̼à̼o̼ x̼i̼n̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼á̼y̼ t̼h̼ở̼ cho chồng…Chỉ đến khi b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ động viên, nói b̼ệ̼n̼h̼ …

Read More

[Video] “Anh về với em” của Trần Thiện Thanh: Nỗi nhớ nhung người yêu người l̼í̼n̼h̼ trong c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼

Nhạc sĩ Nhật Trường – Trần Thiện Thanh là một người l̼í̼n̼h̼ thuộc phòng tâm lý c̼h̼i̼ế̼n̼, không trực tiếp đối mặt với k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ trên c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼. Tuy nhiên …

Read More