Bộ GDĐT thống nhất việc giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, Bộ hoàn toàn thống nhất và đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc giảm số lượng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ nhà giáo.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ – Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 2499/BNV-CCVC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đã đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Cũng liên quan đến vấn đề chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, thời gian qua, đội ngũ giáo viên trên cả nước đã có nhiều đề xuất cắt giảm các loại chứng chỉ này cho đội ngũ nhà giáo. Vậy trong nhóm chứng chỉ bồi dưỡng mà Bộ Nội vụ vừa đề xuất, những loại chứng chỉ nào liên quan đến đội ngũ nhà giáo được rà soát theo hướng cắt giảm?

Lao Động có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Bình – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nhà Giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) quanh đề xuất cắt giảm một số chứng chỉ cho viên chức, trong đó có đội ngũ nhà giáo.

Ông Đặng Văn Bình cho biết:

– Việc rà soát các chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức của các bộ, ngành thời gian vừa qua là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GDĐT cũng đã có văn bản số 1242/BGDĐT-NGCB, ngày 31.3.2021 do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kí báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức ngành Giáo dục.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành chỉ rà soát đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, còn Bộ Nội vụ là cơ quan có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về kết quả rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức của tất cả các ngành, lĩnh vực và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn và đặc thù của các Bộ, ngành.

Về quan điểm, Bộ GDĐT hoàn toàn thống nhất và đồng tình với nội dung báo cáo và các ý kiến mà Bộ Nội vụ đã đề xuất. Tại thời điểm này, việc rà soát và có những điều chỉnh quy định về công tác bồi dưỡng, cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức của tất cả các ngành, lĩnh vực là việc làm cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển và đòi hỏi của thực tiễn.

Sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành thời gian vừa qua cũng khẳng định cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã thực sự cầu thị, nghiêm túc lắng nghe ý kiến phản biện của dư luận xã hội cũng như của các đối tượng trực tiếp chịu tác động của chính sách để xây dựng, điều chỉnh các chính sách đảm bảo vừa đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Bộ GDĐT trong thẩm quyền của mình và trong quy định của pháp luật cho phép đã bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Từng 2 lần kiến nghị bỏ quy định chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên

Được biết, trước đó, Bộ GDĐT từng có kiến nghị về việc bỏ quy định chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về đề xuất này?

– Việc rà soát quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đã được Bộ GDĐT chủ động triển khai và đề xuất với Bộ Nội vụ từ năm 2020.

Cụ thể, trong quá trình góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và xây dựng các Thông tư thay thế các Thông tư liên tịch số 20,21,22,23/2015/TTLT/BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng đã 2 lần ký văn bản gửi Bộ Nội vụ đề cập đến nội dung này.

Lần thứ nhất là công văn số 2814/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 29.7.2020 của Bộ GDĐT gửi Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh quy định về bồi dưỡng viên chức tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Trong đó, Bộ GDĐT đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu với Chính phủ sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP theo hướng đối với viên chức ngành Giáo dục, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thay thế bằng các chứng chỉ bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp do Bộ GDĐT quy định (trong trường hợp không thể thay thế tất cả thì chỉ yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp).

Lần thứ hai là công văn số 2966/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10.8.2020 của Bộ GDĐT gửi Bộ Nội vụ về việc xin cấp mã số hạng và thống nhất các dự thảo Thông tư.

Trong đó, Bộ đã đề nghị không quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng, mà quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên của các năm giữ hạng.

Tại thời điểm năm 2020, các ý kiến đề xuất của Bộ GDĐT đã được Bộ Nội vụ xem xét, nghiên cứu. Tuy nhiên, do các quy định của Luật Viên chức và Nghị định 101 nên chưa thể có điều chỉnh riêng với viên chức ngành Giáo dục.

Đến thời điểm này, Bộ GDĐT đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của Bộ Nội vụ trong tổng hợp, đề xuất tham mưu với Chính phủ để cùng các Bộ, ngành giải quyết những tồn đọng, vướng mắc đối với công tác bồi dưỡng công chức, viên chức.

Điều chỉnh giảm số lượng chứng chỉ bồi dưỡng

Nếu Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ, vậy việc tiếp theo của Bộ GDĐT sẽ là gì để chính sách cắt giảm các loại chứng chỉ cho đội ngũ nhà giáo sớm đi vào thực tiễn, thưa ông?

– Cần phải nhấn mạnh là với đề xuất hiện nay của Bộ Nội vụ trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ thì không phải là sẽ bỏ hết quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên mà là điều chỉnh giảm số lượng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Với định hướng như vậy, nếu Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ thì Bộ GDĐT sẽ sớm triển khai việc sửa đổi các các quy định tại chùm Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên cũng như các quy định về thi/xét thăng hạng và chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Xin cảm ơn ông!

BÍCH HÀ
https://laodong.vn/giao-duc/bo-gddt-thong-nhat-viec-giam-chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-voi-giao-vien-915864.ldo?fbclid=IwAR24VcemRu3V58wHYyFjplbX9OTGadh7Z4HKxKR-Q-VJBzVabLWv-H7Yxak

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *